Business Excellence

 

Excellentos arbejde bygger på principperne bag Business Excellence, som er en metode til at arbejde helhedsorienteret med forretningsledelse.

Metoden hjælper dig med at identificere strategiske indsatsområder og implementere de nødvendige tiltag.

Målet med Business Excellence er at etablere en forbedringskultur i hele organisationen, der løbende sikrer ’excellence’ på flere forretningskritiske områder – eksempelvis forretnings-, kunde- og medarbejderresultater.

Analyse

Excellento hjælper dig med at identificere og analysere din virksomheds nøgleudfordringer, så du kan få udnyttet din virksomheds fulde potentiale. Ligeledes kan vi hjælpe med at kortlægge jeres digitale modenhed.

Hvad er din virksomheds styrker og udfordringer? Hvor er der plads til forbedring? Og hvor tæt er din virksomhed på at udnytte dets fulde potentiale?

Og hvilke processer vil med fordel kunne automatiseres ved hjælp af kontorrobotter (RPA)?

Læs mere om vores tilbud på et ExcellenceTjek i din virksomhed.

Det er nogle af de spørgsmål, som Excellento hjælper dig med at svare på via en systematisk analyse af din virksomheds mest forretningskritiske områder.

Analysen bliver lavet på baggrund af:

  • Tilgængelige data
  • Interviews med nøglepersoner i din virksomhed
  • Observationer
  • Spørgeskemaundersøgelser (kan udelades)

Det hele ender ud i en ledelsesrapport, der kommer med konkrete anbefalinger til forbedringer i din virksomhed, og hvordan din organisation kan arbejde med
Business Excellence.

Kontakt Excellento for at høre mere om, hvordan en analyse kan hjælpe din virksomhed.

Strategisk rådgivning

Excellento hjælper dig med strategisk rådgivning om, hvordan din virksomhed bliver klar til vækst og digitalisering ved at udvikle strukturer, kompetencer og adfærd.

Hvordan skal din virksomhed løse de udfordringer I står overfor eller integrere nye teknologier eller nye arbejdsformer, f.eks. Scrum Agil eller Design Thinking? Og hvilke indsatser er de mest nødvendige i forhold til at nå din virksomheds strategiske mål?

Det kan der ikke sættes en formel på. Tværtimod afhænger den optimale arbejdsmetode altid af den konkrete situation, som din virksomhed står i.

Derfor anvender Excellento ikke én bestemt arbejdsmetode, f.eks. Lean, når Excellento yder strategisk rådgivning.

I stedet finder Excellento – i samarbejde med dig – frem til den kombination af løsninger, der giver mest værdi for din virksomhed. Se eksempler på dette under cases.

Ligeledes rådgiver vi vores kunder om indførelse af kontorrobotter (RPA)  i virksomheden til automatisering af rutineprocesser.

Kontakt Excellento, hvis du vil høre mere om, hvordan din virksomhed kan få gavn af strategisk rådgivning.

Implementering og forankring

Excellento hjælper dig med at implementere og forankre din virksomheds strategi, så den bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag. Og vi styrker din digitale modenhed.

Din virksomheds strategi er først en succes, når implementeringen af strategien er lykkedes og indsatserne er forankret i organisationen, så der skabes resultater.

Digitalisering kræver en målrettet indsats for at opnå de tilsigtede gevinster.

En vedvarende forbedringskultur i din organisation er ligeledes en forudsætning for succes.

I naturlig forlængelse af Excellentos analyse af din virksomhed kan Excellento tilrettelægge et målrettet forløb, der sikrer implementering og forankring af de udvalgte indsatsområder i analysen.

Forandringsledelse og involvering af medarbejdere på alle niveauer er en integreret del af forløbet.

Kontakt Excellento for at høre mere om, hvordan din virksomhed kan få hjælp til vedvarende succes.

Undervisning og coaching

Excellento tilbyder et bredt udvalg af kurser indenfor ledelse samt personlig resultatorienteret coaching, så dine medarbejdere kan få styrket deres viden og kompetencer på ledelsesområdet.

Vil du forbedre dine medarbejderes lederskab?

I samarbejde med anerkendte uddannelsesinstitutioner og partnere tilbyder Excellento kurser indenfor ledelse og Business Excellence, der løfter dine medarbejderes lederevner til nye niveauer.

Excellento har bl.a. undervisning og kurser inden for:

  • Strategiimplementering
  • Ledelse og samarbejde
  • Forandringsledelse – nye måder at arbejde på og digital transformation
  • Lean/procesoptimering
  • Projektstyring

Alle kurser bliver udbudt på både dansk og engelsk, og vil særligt lægge vægt på læring gennem praktiske øvelser.

Derudover tilbyder Excellento coaching af ledere med henblik på at skabe resultater og udvikle deres fulde potentiale.

Kontakt Excellento, hvis du vil høre mere om, hvordan et kursus eller coachingforløb kan tilrettelægges til din virksomhed.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 2651 8072 eller på teddy@excellento.dk