Artikel

Automatiser jeres processer – og frigør dyrebare ressourcer til de vigtige opgaver
december 10, 2018

Automatisering af administrative processer og produktionsprocesser ved at gøre brug af digitale teknologier rummer stort potentiale for SMV’er. Det fremmer produktkvaliteten og frigør ressource til udvikling, salg og service.

Technologi kan ikke erstatte menneskers intuition og kreativitet, men den kan fjerne de monotome og repetitive opgaver i dagligdagen. Flere og flere virksomheder benytter såkaldt Robot Process Automation (RPA) software til at optimere deres forretning.

Der er arbejdsgange som kræver meget manuelt arbejde og mange interne overdragelser mellem afdelinger/ medarbejdere. Og der opstår unødige fejl. Det kan være tilbudsgivning, fakturering og registrering. Her vil en automatisering give værdi på bundlinjen.

Ligeledes kan blanketter og andre standard-dokumenter digitaliseres, så indtastning kan ske via hjemmesiden eller mobile enheder, og information kan dermed nemmere deles på tværs af organisationen.

 

Fordelene ved at anvende RPA

 

  • Omkostningseffektiv løsning
  • Skalerbar løsning når virksomheden vokser
  • Fleksibel løsning der nemt kan tilpasses fremtidige behov
  • Software-robotten laver ikke fejl
  • Software-robotten arbejder i døgndrift

 

Forudsætningen for at anvende RPA

 

Ikke alle processer er lige egnede til automatisering – der er nogle krav som skal være opfyldt:

 

  • De skal være rutineprægede
  • De være tids- og ressourcekrævende
  • De skal være stabile og velbeskrevne
  • De skal være optimerede

  

Sådan automatiseres processerne

 

Først er det vigtigt at beskrive formålet med automatiseringen og hvorledes initiativet passer ind med forretningsstrategien. Er det f.eks. del af en digital transformation?

Dernæst skal de processer udvælges som har størst potentiale for automatisering. Gevinsten skal opveje de ressourcer det vil kræve. Dette skridt kan med fordel kombineres med (eller udspringe) fra en strømlining af virksomhedens processer.

Endelig beskrives processen trin-for-trin, så den kan programmeres ind i software-robotten og workflowet automatiseres.

RPA er et godt eksempel på, at teknologien kan bidrage positivt til kundetilfredsheden, kvaliteten og effektiviteten. Nogle medarbejderne kan føle sig truet af en automatiseringen og frygte for deres jobsikkerhed. Derfor er det vigtigt at italesætte formålet og involvere medarbejderne hele vejen igennem.
Faktisk føler medarbejderne ofte at de rutineprægede aktiviteter i bund og grund er spild af deres tid.

 

Ønsker du sparring på automatisering af jeres processer/ digitalisering i virksomheden, så kontakt mig på teddy@excellento.dk eller tlf. nr. 2651 8072.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

4 + 7 =