Artikel

Få jeres arbejdsprocesser til at spille – og skab bedre bundlinje og trivsel hos medarbejderne
december 10, 2018

Ved at optimere arbejdsprocesserne i virksomheden opnår I markante forbedringer i kundeoplevelsen, effektiviteten og trivslen hos ledere og medarbejdere.

Processerne er rygraden i virksomheden, da de beskriver hvordan produkter eller ydelser planlægges, gennemføres og leveres til kunden/ borgeren samt hvordan de understøttende aktiviteter, f.eks. indkøb og økonomi, håndteres. Dette gælder uanset om der er tale om en håndværker, produktionsvirksomhed, et servicecenter eller en offentlig organisation.

Faktisk er der også stort potentiale i mere kreative funktioner, så som salg/ rådgivning, marketing og produktudvikling.

Ved at fjerne ”spild” – dvs. ikke-værdiskabende aktiviteter i selve processerne forbedres bundlinjen direkte og indirekte. Samtidig styrkes det tværgående samarbejde ved at medarbejderne får syn for afhængigheder mellem personer og afdelinger.


Gevinster ved procesarbejde

Kundetilfredsheden: fordi kunderne modtager det de har betalt for i rette kvalitet og til rette tid. I gør de rigtige ting.

Effektiviteten: fordi der skabes værdi for virksomheden med brug af færrest mulige ressourcer. I gør tingene rigtigt, første gang.

Trivslen: fordi intern ventetid, dobbeltarbejde, fejl, uklare roller & ansvar, for mange møder og for meget kommunikation skaber frustrationer hos ledere og medarbejdere i dagligdagen.


3 trin til strømlinede processer

  1. Først kortlægges virksomhedens processer i et procesoverblik.
  2. Dernæst identificeres de processer, hvor der er størst forbedringspotentiale.
  3. Endelig optimeres processer med størst forbedringspotentiale, hvor ikke værdi-skabende aktiviteter fjernes og de nye forbedrede processer og roller & ansvar dokumenteres.

Udvalgte ledere og medarbejdere fra forskellige afdelinger/ funktioner deltager i procesarbejdet og opnår derved en FÆLLES forståelse for de flaskehalse, som skaber udfordringer i dagligdagen og finder sammen løsninger på disse problemstillinger, som ledelsen derefter skal godkende.

Det giver engagement og ejerskab hos medarbejderne! De opbygger samtidig kompetencer i procesoptimering, som de kan anvende til selv at gennemføre yderligere forbedringer.

Procesoptimeringen kan med fordel kombineres med en mere generel ”spild-jagt” i virksomheden for maksimalt udbytte.

 

Processer og digitalisering

Strømlinede processer er en forudsætning for en meningsfuld automatisering og/eller digitalisering i virksomheden. I forbindelse med kortlægningen af processer, identificeres de processer der med fordel kan automatiseres og aktiviteter der vil kunne digitaliseres.

 

Ønsker du sparring på procesarbejde i virksomheden, så kontakt mig på teddy@excellento.dk eller tlf. nr. 2651 8072.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

9 + 1 =