Artikel

Medarbejderne er nøglen til en succesfuld forretningsstrategi
december 2, 2018

Oplever du manglende fremdrift på de strategiske målsætninger og måltallene? Så hænger det ofte sammen med en forretningsstrategi (eller forretningsplan), som ikke er tilstrækkelig forankret i organisationen.

Mange SMV’er bruger tid og ressourcer på at udvikle en strategi, som derefter skal udføres af ledere og medarbejdere. Ofte består implementeringen af en præsentation på et fælles møde og eventuelt lidt opfølgende mail-kommunikation, men det betyder ikke at strategien nu giver mening for alle.

Ledere og medarbejdere skal kunne relatere de strategiske målsætninger til deres daglige opgaver og det, de bliver målt på. For ellers bliver implementeringen op ad bakke.

Nøglen til ejerskab på alle niveauer i organisationen er involvering – også selvom strategien overordnet set allerede er defineret.

Peter Druckers udsagn om at “kulturen æder strategien til morgenmad” er i den forbindelse særdeles relevant. 

Den involverende strategiproces trin for trin

  1. Udvælg en dygtig intern eller ekstern facilitator
  2. Planlæg processen grundigt
  3. Bestyrelsen, ledergruppen og udvalgte medarbejdere interviewes
  4. Resultat af interviews præsenteres
  5. Ledelsen og medarbejderne fastlægger indsatsområder
  6. Indsatsområder nedbrydes til målepunkter og handlinger
  7. Ønsket adfærd præciseres

Processen tager typisk 1-2 måneder, hvorefter organisationen er klar til at eksekvere de aftalte indsatsområder.

Arbejdet udmønter sig i konkrete handlingsplaner for de enkelte afdelinger og en simpel agil struktur for opfølgning, som også kan anvendes i forbindelse med M.U.S.

 

Gevinster ved involvering

Der er nu skabt en god basis for at hele organisationen trækker i samme retning og at der kan følges op på fremdriften af strategien.

Medarbejderne er mere interesserede i virksomhedens resultater, idet de nu kan relatere dem til deres daglige opgaver. Det medfører også er de er mere proaktive i forhold til at løse problemstillinger, der kan påvirke målopfyldelsen.

Ligeledes har medarbejderne selv været med til at definere den adfærd der skal til, for at virksomheden kan realisere strategien i tråd med de overordnede værdier, f.eks. kundefokus eller tværgående samarbejde. Der opstår en positiv gejst for at hjælpe hinanden til at efterleve den aftalte adfærd.

 

Tidshorisonten for strategien har ændret sig

Førhen havde forretningsstrategien en tidshorisont på 3-5 år, men det har ændret sig. Nu er det nærmere 1-2 år.

Virksomhedens omgivelser, f.eks. kundekrav, markeder, konkurrenter og teknologi, er nu langt mere dynamiske. Ledelsen må løbende tilpasse forretningsstrategien.

Derfor skal strategien tages op i ledergruppen og med medarbejderne, så den holdes relevant og frisk i alles bevidsthed. Her kan den agile tankegang med fordel anvendes.

 

Strategi og digitalisering

Forretningsstrategien kan omfatte produkter eller ydelser der bygger på ny teknologi. Der kan også være et ønske om at anvende teknologi til at digitalisere eller automatisere interne processer.

Derfor vil det være hensigtsmæssigt at udvikle en digitaliseringsstrategi som supplement til forretningsstrategien. De to bør gå hånd-i-hånd.

 

Ønsker du sparring på udrulning af jeres strategi i virksomheden, så kontakt mig på teddy@excellento.dk eller tlf. nr. 2651 8072.

 

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

6 + 1 =