Case

Cook Medical
Procesoptimering

Opgave

Cook Medical er en global virksomhed der producerer medicinsk udstyr til sundhedssektoren. I den kommende strategiperiode sættes der fokus på tværgående procesarbejde og løbende forbedring for at realisere de forretningsmæssige målsætninger.

Metode

Der udarbejdes et procesoverblik som synliggør kerne- og støtteprocesser i organisationen samt roller og ansvar. Forbedringsinitiativer udvælges og implementeres med baggrund i procesmodellen og forretnings-KPI’er. Ligeledes identificeres procesmålepunkter og fremtidige procesroller. Den nye struktur forankres i organisationen og kompetencer udvikles hos ledere og medarbejdere. Alt sammen baseret på principper indenfor Lean, Business Process Management og Performance Management.

Resultat

Procesmodellen har bidraget til en større forretnings- og procesforståelse hos ledere og medarbejdere i organisationen, effektivisering af processer og procedurer, øget tværgående samarbejde samt en løbende forbedrings-tankegang.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

9 + 12 =