Case

KH Onestop
Ledelse og Samarbejde

Opgave

KH Onestop er en førende leverandør til transportbranchen, der ønsker mere fokus på resultater og samarbejde i deres 7 afdelinger for at realisere deres ambitiøse vækststrategi.

Metode

Ledere og medarbejdere interviewes for at afdække faktorer som fremmer og forhindrer fokus på resultater, samarbejde og kunder i og mellem afdelinger. Dette udmøntes i en ledelsesrapport som danner grundlagt for valg af strategiske indsatsområder. Ledere og medarbejdere samarbejder om at udvikle fælles procedurer og definere adfærd, der vil skabe mere fokus på resultater og samarbejde.

Resultat

Ledere og medarbejdere i virksomheden gennemgik et udviklingsforløb, der styrkede deres kompetencer indenfor ledelse, samarbejde og kommunikation. Der blev implementeret nye procedurer der skal sikre løbende opfølgning på resultater og tværgående samarbejde. Dette har haft en positiv indvirkning på resultater og samspil i organisationen.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

14 + 9 =