Case

LEGO Brand Retail
Strategi-implementering

Opgave

LEGO Gruppen er en international koncern med en ambitiøs vækststrategi på markeder over hele verdenen. Processen for strategiudvikling og -kommunikation var ensrettet, men implemen-
teringen blev håndteret forskelligt i de enkelte forretningsenheder.

Metode

Den interne Lean organisation udviklede og implementerede en standard implementeringsproces for strategiarbejdet – kaldet Strategy Deployment – baseret på principper og metoder indenfor Lean Policy Deployment og Balanced Scorecard. Endvidere blev mål og initiativer integreret i medarbejdernes MUS.

Resultat

Strategy Deployment er blevet en integreret del af strategiarbejdet og har medvirket til at gøre strategiarbejdet nærværende for alle medarbejdere i virksomheden. Medarbejderne tager nu i højrere grad ejerskab for de strategiske mål og initiativer, hvilket har skabt bedre resultater.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

4 + 7 =