Artikel

Sådan står I stærkere overfor jeres konkurrenter med Business Excellence – og bliver klar til digitalisering
november 26, 2018

Oplever du symptomer som interne flaskehalse, spildtid, samarbejdsudfordringer, manglende resultatfokus og eksekvering – eller forandringstræthed i din organisation? 

Så kan Business Excellence være den rette medicin.

 

Mange SMV’er oplever – efterhånden som de vokser – at der opstår interne flaskehalse der har negativ indvirkning på kundeoplevelsen, det tværgående samarbejde, produktiviteten, effektiviteten og medarbejdernes trivsel.

Genkender du nogle af disse symptomer i din organisation?

–       der er ikke tilstrækkelig fokus på kunden

–       medarbejderne løber ikke i samme retning

–       måltallene nås ikke – eller kun ved at ledelsen skal presse på

–       der bruges alt for meget tid på ikke-værdiskabende aktiviteter, f.eks. mail og møder

–       medarbejderne virker ikke forandringsvillige

–       arbejdsgange og roller & ansvar er uklare

–       opgaver håndteres forskelligt fra medarbejder til medarbejder

Business Excellence kan adressere dem alle – med respekt for virksomhedskulturen.

Erfaringer fra DK og udlandet viser, at produktiviteten kan forbedres med op til 20%, effektiviteten med op til 40%, medarbejdertrivslen med op til 25% og kundetilfredsheden med op til 25%.

I modsætning til f.eks. Lean, bygger Business Excellence ikke på én bestemt tilgang, men en kombination af metoder, der løser de problemstillinger organisationen står overfor.


Hvad er Business Excellence?

Business Excellence er en helhedsorienteret tilgang til forretningsledelse, hvor interne strukturer, kompetencer og adfærd udvikles eller optimeres, så virksomheden bliver klar til vækst (yderligere vækst). Samtidig fjernes eventuelle frustrationer hos kunderne, ledelsen og medarbejderne.

Business Excellence bygger på principper og metoder fra Lean, Six Sigma, performance management, procesledelse, kvalitetsledelse og moderne ledelse.

Business Excellence er for alle brancher; industrivirksomheder, håndværksvirksomheder, service- og rådgivningsvirksomheder samt offentlige organisationer.

Tilgangen er pragmatisk og kan implementeres i små skridt.


Eksempler på konkrete positive effekter

·      Målsætninger prioriteres og implementeres succesfuldt

·      Projekter når sikkert i mål

·      Medarbejderne trækker i samme retning

·      Der arbejdes smartere, fremfor hårdere

·      Videndeling finder sted på alle niveauer

·      Medarbejderne samarbejder på tværs i organisationen for at skabe værdi for kunderne


Digitalisering og Business Excellence

Digitalisering rummer stort potentiale, men det er nødvendigt at have godt styr på driften og de interne linjer inden disse initiativer igangsættes. Ellers at der risiko for at de nuværende udfordringer bare forstørres og effekten af digitalisering udebliver.

Står du overfor at udvikle forretningen og måske digitalisere, så brug Business Excellence som en løftestang.


Bliv inspireret til hvordan Excellento hjælper organisationer med at blive klar til vækst ved
at læse vores cases.

 

Ønsker du sparring på implementering af Business Excellence i virksomheden, så kontakt mig på teddy@excellento.dk eller tlf. nr. 2651 8072.

Kontakt Excellento

Ønsker du at vide mere om Excellentos ydelser, og hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed, så kontakt mig på tlf. +45 26518072 eller på teddy@excellento.dk

Har du spørgsmål??

15 + 5 =